מתחברים

חניכי המכינה מגיעים מכל קשת החברה הישראלית. החיבור, השיחות, העבודה המשותפת והחיים היום יומיים יוצרים חיבורים לאורך כל אורך השנה. בתהליך זה מתחבר החניך, ראשית לעצמו ולאחר מכן לשאר חניכי המכינה.

מתכוננים

ההזדמנות להתכונן לשנות השירות הקרבות. ההכנה מתבצעת בתחום המנטאלי והפיזי ותסייע לכם להגיע מוכנים טוב יותר לשירות.


לומדים

הלמידה לא נעשית רק בכיתה אלא גם בחדר, בחוץ, בטיול ובמקומות העשייה בקהילה. הלמידה במכינה היא למידה לשמה, לא לשם תואר או מעמד, אלא כ"תורת חיים" – לימוד שבא לעצב ולהזין את החיים במכינה ולאחריה.

מעורבים

מעורבות בקהילה הינה אחת מאבני היסוד של המכינה. המכינה מעורבות ויוזמת פרויקטים חברתיים והתנדבות בסביבתה מתוך רצון להכיר, לקחת אחריות וליצור שותפות עם הקהילות השונות בעמקלפרטים והרשמה

אם אתם רוצים להיות חלק מהפעילות אנא מלאו את הפרטים הבאים: